Projekt PL-SK

Co chcemy osiągnąć poprzez projekt?

  • rozwijać transgraniczną współpracę w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą w regionie Górnej Orawy,
  • utworzyć nowoczesny i technicznie urządzony ośrodek nieformalnego, opartego na przeżyciach i doznaniach kształcenia Adrenalin Centrum
  • realizować innowacyjne programy oparte na przeżyciach, doznaniach i ukierunkowane na wspieranie rozwoju osobowości młodych ludzi,
  • motywowanie i wspieranie młodych ludzi przy nabywaniu  i rozwoju swoich osobistych życiowych kompetencji, aby „wyszli z obszaru swego komfortu” i jak najwięcej rozwijali swoją osobowość,
  • wskazać na znaczenie nieformalnego, opartego na przeżyciach i doznaniach kształcenia jako ważnej części w procesie wychowania i kształcenia młodych ludzi.

Realizacja projektu:

  • utworzenie Adrenalin Centra
  • 8 programów pilotażowych pedagogiki przeżyć i nieformalnego kształcenia dla uczniów szkół partnerskich
  • 2 otwarte przedsięwzięcia Adrenalin Day

Szkoła Podstawowa im. Rudolfa Dilonga w Trstenej na Słowacji jest szkołą katolicką. Powstała 1 września 1992r. Obecnie uczęszcza do niej około 300 uczniów. Organem zarządzającym szkołę jest Kościół Rzymsko-Katolicki – Biskupstwo Spišské Podhradie. Szkoła działa jako organizacja niezyskowa umożliwiająca kształcenie i wychowanie w zgodzie z dokumentem II Soboru Watykańskiego „Gravisimus educastionis – „O wychowaniu chrześcijańskim”, w którym głównym zadaniem jest nieustanna formacja młodego pokolenia.

Głównym jej celem jest przekazywanie wartości chrześcijańskich, dobra i poznania oraz wiadomości i umiejętności w ramach przedmiotów ogólnonaukowych.  Wizją szkoły jest przygotowanie dzieci nie tylko poprzez klasyczne nauczanie, ale również poprzez własne zaangażowanie i doznania w twórczym obszarze naukowym.

Zespół Szkół w Lipnicy Małej z Polski. Znajduje się w regionie Górnej Orawy, podobnie jak partnerska szkoła ze Słowacji. Zespół Szkół w Lipnicy Małej składa się z dwóch szkół: 6-letniej Szkoły Podstawowej nr 3 z dwoma oddziałami przedszkolnymi oraz 3-letniego Gimnazjum. Uczą się tutaj dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Łącznie uczęszcza do naszej szkoły 264 uczniów.

Szkoła ma do dyspozycji nowoczesne boiska sportowe, które są dostępne dla chętnych codziennie do godz. 19-20, także w soboty i niedziele z zapewnioną opieką nauczyciela; salę gimnastyczną, plac zabaw dla dzieci. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, biblioteka. Wszystkie klasy lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny.

Nasza placówka współpracuje ze szkołami partnerskimi w Niemczech, na Węgrzech i we Francji, dzięki czemu nasi uczniowie mogą w czasie wakacji wyjeżdżać na międzynarodowe obozy młodzieżowe.

logo_programu_poziom+slogan_SK flaga_UE+unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK small