Kto sme

Inicjatywa społeczna V.I.A.C. – Instytut wspierania i rozwoju młodzieży jest ukierunkowany na młodych ludzi od 13 lat, przede wszystkim z regionu Orawy. Głównym jego celem jest pomoc młodym ludziom w poszukiwaniu własnej drogi, skoncentrowanie się na wartościach jako podstawie rzeczywistego i trwałego rozwoju jednostki i wspólnoty, mobilizowanie generacji twórców, którzy umieją wykorzystywać swoje talenty, dary i zręczności oraz pozytywna zmiana społeczności.

Wraz z przesłaniem „aby człowiek był człowiekiem zawsze i wszędzie” zajmuje się przede wszystkim nieformalnym, opartym na przeżyciach i doznaniach kształceniem, nową ewangelizacją, rozwojem przedsiębiorczości i wolontariatu oraz międzynarodową wymianę osób.