Adrenalin centrum

Adrenalin centrum jest ośrodkiem nieformalnego kształcenia na podstawie przeżyć i doznań, którego organem sprawującym jest  inicjatywa społeczna V.I.A.C. – Instytut wspierania i rozwoju młodzieży. Oferuje przestrzeń DOZNAŃ, WYZWAŃ i INSPIRACJI.

Część outdoor – Adrenalin Park – jako miejsce dla kształcenia na podstawie przeżyć jest pełne mocnych doznań, poszukiwania własnych granic i głównie motywacji adrenalinowej. Jego częścią – obok różnych atrakcji – jest centrum wspinaczkowe. Część indoor – Adrenalin Club – jest inspirującą przestrzenią dla programów nieformalnego kształcenia ukierunkowana na rozwój osobowości.